Prawne

Zwroty i wymiany - prawo odstąpienia od umowy

 1. Masz prawo do dokonania zwrotu lub wymiany kupionego u nas towaru (odstąpić od umowy kupna towarów), bez względu na przyczynę, w ciągu 30 dni od daty doręczenia przesyłki.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz nas poinformować o tym poinformować np. wysyłając wiadomość email lub list. Dane kontaktowe do naszego sklepu znajdziesz na stronie Kontakt.

  Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy:

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Płatności zwracamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji chyba, że wyraziłeś zgodę na inne rozwiązanie (np. tradycyjny przelew bankowy). W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem pieniędzy.

  Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy - paczka musi być wysłana na Twój koszt i ryzyko - masz obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.
  Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą (nieprzekraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy). Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz oświadczenie o odstąpieniu.

  Powyższe prawo odstąpienia od umowy stosuje się wyłącznie do Klientów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.